Intyg

Intygsdatabas

Från LVI- Dahls Materialcertifikatdatabas kan Ni hämta materialcertifikat, CE- märkningar och andra certifikat. Våra kunder har möjlighet att bläddra i databasen och hämta behövliga certifikat.

Certifikaten är uppdelade i olika ämnesområden bl.a. enligt produkt och material. Certifikaten kan sparas eller skrivas ut direkt som  PDF- document.

Certifikat

Mellan åren 2004 – 2008 beviljade Inspecta Oy samtliga LVI- Dahl Oy:s kontor certifikat för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Certifikaten säkerställer att LVI-Dahl Oy:s kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Certifikaten är i kraft till den 06.03.2021. Certifikaten omfattar hela LVI-Dahls finländska verksamhet.

Kvalitetscertifikat
Inspecta certifikat ISO 9001:2015
Ladda ner certifikatet »

Miljöcertifikat
Inspecta certifikat ISO 14001:2015
Ladda ner certifikatet »

Arbetshälso- och säkerhetscertifikat
Inspecta certifikat OHSAS 18001:2007
Ladda ner certifikatet »

Kontakter

De lokala kontaktpersonerna i materialcertifikatsärenden är:
förnamn.efternamni(at)lvi-dahl.fi

Vanda, Esbo,
Hermanstad och
Sockenbacka
Leena Warén 
020 759 4211 
Tabita Nyman 
040 718 8668

Tavastehus
Päivi Koski 
020 759 4713

Idensalmi
Janne Karvinen 
020 759 4842


Kemi
Kati Laakko 
020 759 4962

Karleby
Linda Hakala 
020 759 4192 
Kouvola 
Sari Pönkä 
020 759 4804 

Kuopio
 
Anna Vartiainen 
020 759 4682

Lahtis
 
Sanna Kuikka 
020 759 4500

Villmanstrand
 
Vuokko Lehvonen 
020 759 4580

Uleåborg
 
Kati Laakko
020 759 4962

Björneborg
 
Saila Salonen 
020 759 4820

Riihimäki
 
Päivi Koski 
020 759 4713

Rovaniemi
 
Heidi Repo 
020 759 4160

Seinäjoki
 
Markku Kangasluoma   
020 759 4762

Tammerfors
 
Ari Lähdekorpi 
020 759 4622 

Åbo
 
Anne Lankiniemi   
020 759 4864

Vasa
 
Riitta Karjala 
020 759 4771